Nye emballasjeprodukter basert på biomateriale

Det er for tiden en rivende utvikling av nye materialer i den grafiske bransjen. Den seneste tiden har blant annet emballasjemateriale av potet og nye papirbaserte flasker for kullsyreholdige væsker begynt å ta form.


Emballasje av potet

Selskapet Spongy portion cups har lansert en ny emballasje de har kalt Spongy. Emballasjens råvare er et biprodukt fra potet-industrien. Spongy skal først og fremst brukes på fuktomtålige produkter, og kan ifølge selskapet holde seg tørr også i fuktige miljøer.

Den nye emballasjen er både biologisk nedbrytningsbar og resirkulerbar, den er dessuten godkjent til pakking av matvarer. Ifølge selskapet, så passer Spongy godt til blant annet: Vitaminer, frukt, medisin og kosmetikk.

Bak Spongy portion cups står kapital- og innovasjonselskapet Tmi Capital. Selskapet holder til i Malaysia og står bak et halvt dusin ulike emballasjeløsninger.

Papirflaske for kullsyreholdige drikker

Danske Carlsberg holder på å utvikle en flaske helt basert på biomateriale som man regner med kommer ut på markedet i løpet av noen år. «Green fiber bottle» ble presentert allerede tilbake i 2015 og emballasjeselskapet EcoXpac er med i utviklingen.

Forskningsinstituttet Rise i Sverige leder et nytt prosjekt der man blant annet skal skape en papirbasert flaske for kullsyreholdige drikker. De nye materialene som brukes i prosjektet kommer først og fremst fra skogen, samt biprodukter fra landbruket. Prosjektet finansieres av flere statlige organisasjoner og et 20-talls bedrifter.

Authors
Top