Andre medier articles

Store utfordringer med digital markedsføring – «digital waste»

Den digitale markedsføringen har økt kraftig de siste årene. Men med denne type markedsføring har nye problemer dukket opp. Medier24 skrev nylig om norske, kjente varemerker som dukket opp på den høyrevridde siden Breitbart. Hele saken kan leses her. På grunn av den høye graden av automatisering innen kjøp av digital eksponering blir det vanskelig

Vi lærer best ved å skrive – ikke på tastatur, men ved håndskrift

Dette har vært kjent en stund, men nå har forskning utført ved NTNU gitt en forklaring på hvorfor.  Forskerne Audrey van der Meer og Ruud van der Weel ved Institutt for psykologi står bak funnene. Nyheten er publisert på NTNUs nettsted Gemini.no. van der Meer og van der Weel undersøkte hjerneaktiviteten til 20 NTNU-studenter, og

Top