Organisasjon articles

Grafisk import passerte 4 milliarder i 2016

Mye av økningen på trykking i utlandet til norske kunder siste år kommer fra kategorien trykking av tidsskrifter. Totalomsetningen i norsk grafisk bransje i 2016 var på 9,86 mrd kroner, noe som er en liten nedgang. De tre siste årene har omsetningstallet vært noenlunde stabilt. Det er bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening som kommer

Top