Organisasjon articles

Grafisk bransjeforening senker medlemsavgiften

Foreningen melder at avgiften tas ned fra 1,9 promille av netto lønnsgrunnlag til 1,5 promille. – Vi har gradvis redusert kontingenten, men samtidig opprettholdt servicenivået overfor medlemsbedriftene våre. Det er viktig for oss å være en konkurransedyktig interesseorganisasjon for mangfoldet i grafisk industri. I dag organiserer vi rundt 75 prosent av alle grafiske bedrifter i

Våren 2019 kan de første fagprøvene i det nye grafiske faget avlegges

Grafisk produksjonsteknikk erstatter fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje.  Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019. Men lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Det kom fram under et informasjonsmøte i Næringslivets Hus i Oslo nylig, opplyser Grafisk bransjeforening. Rolf Wesenberg fra

Grafisk import passerte 4 milliarder i 2016

Mye av økningen på trykking i utlandet til norske kunder siste år kommer fra kategorien trykking av tidsskrifter. Totalomsetningen i norsk grafisk bransje i 2016 var på 9,86 mrd kroner, noe som er en liten nedgang. De tre siste årene har omsetningstallet vært noenlunde stabilt. Det er bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening som kommer

Top